Светът на Мира има нов дом

Здравейте!

Светът на Мира има нов дом, или казано по сложен начин – нов домейн: https://miroslavailieva.com/

Именно там ще продължа да споделям нови преживявания и лични истории. А сегашното място ще остане за всеки случай.

Добре сте дошли!