Drama Queen

О, Драмо!

Когато те нарекат така с усмивка на уста, и то не веднъж, е невъзможно да забравиш какво умопомрачително със способността си да преувеличаваш и драматизираш същество си.

Забавно е и когато видиш своите „наследници“. Винаги ме изумява способността да се превръща в проблем не само съществуваща пречка, задача, потенциална мъничка каша, но и всеки един възможен сценарий за развитие на дадено събитие е на път да погуби цялото човечество, заради сложността си и какво ли още не. Имам усещането, че дори и думите, които съществуват, не са достойни, за да опишат… за да опишат това събитие в ума на един човек-драма.

За нас:

1. Всяко нещо е достойно за драма.

2. Всеки един момент е напълно подходящ за драма.

3. Всеки около нас заслужава да участва в нашата драма.

4. Целият ни живот е драма.

5. Смъртта ни също е драма.

Извод: Няма нищо, защото всичко е драма, а ако има, то със сигурност е драма.